Политика за приватност

Последно ажурирано: 22/02/2024

Вовед

Добредојдовте на MacedoniaOnline ("нас", "ние" или "наш"). Оваа страница ве информира за нашата политика за приватност во врска со собирањето, користењето и откривањето на лични податоци кога го користите нашиот сервис и изборите кои ги имате поврзани со тие податоци.

Какви податоци собираме?

Лични податоци

Додека користите нашиот сервис, можеме да ве побараме да ни обезбедите одредени лични податоци кои може да се користат за вашиот идентификација или контакт. Личните податоци можат да вклучуваат, но не се ограничуваат на:

Податоци за користење

Можеме автоматски да собираме информации за начинот на кој го користите сервисот, вклучувајќи ги вашите активности на страниците, датумот и времето на пристапување, податоците за вашиот уред итн.

Како ги користиме вашите податоци?

Ние можеме да ги користиме собраните податоци за различни цели, вклучувајќи:

Откривање на податоци

Правни барања

Можеме да откриеме вашите лични податоци ако сметаме дека е потребно да го направиме тоа поради:

Безбедност на податоци

Го цениме вашето доверба во обезбедувањето на вашите лични податоци, затоа ќе се заемеме за примената на соодветни мерки за заштита на податоците. Врз основа на преференцијата за секогаш, но треба да помислите за заштитата од хакери, вируси и други видови на напади на интернет.

Промени во политиката за приватност

Оваа политика за приватност може да се ажурира од време на време. Сите промени ќе бидат објавени на оваа страница.

Контактирајте не

Ако имате било какви прашања за оваа Политика за приватност, ве молиме контактирајте не:

Оваа Политика за приватност е наменета да ги опише основните принципи на користење на личните податоци на веб-страницата. Обезбедете да ја прилагодите според конкретните услови на вашата веб-страница и било какви правни задолжителности кои важат за вашата јуридикција.